سازنده شو

-10%
۵۵,۵۰۰ تومان
-50%
-5%
۴۸,۰۰۰ تومان
-8%
۶۵,۵۰۰ تومان
-10%
۳۰,۵۰۰ تومان
۱۴۳,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۱,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
-10%
۵۵,۵۰۰ تومان
-50%
۷۰,۵۰۰ تومان
-5%
۴۸,۰۰۰ تومان
۸۰۴,۵۰۰ تومان
۱,۲۳۸,۰۰۰ تومان
۲,۴۷۵,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم 80 گرم مربعی چینی ZJ-18

۱۸۵,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم 150 گرم گرد چینی ZJ-18

۳۰۹,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه 40 وات Vhan

۴۵۷,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

نوک هیتر هویه مدل 900M-T-I

۶۸,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه ۴۰ وات goot چینی

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه 40 وات EM GOOT

۶۶۶,۵۰۰ تومان
۱۸۵,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

قلع کش Takumi

۸۵,۵۰۰ تومان

نظر برخی از مشتری ها

با افراد یا شرکت های زیر چندین سال است در حال همکاری هستیم

به جرعت میتونم بگم فکر نمیکردم قطعاتی تحریمی به راحتی بتونیم در ایران پیدا کنیم تا اینکه در سال 1395 ربات افزار پیدا کردیم .

با خیال آسوده زیر ساخت کشور را به راحتی تامین کردیم .

اعتماد به نسل جوان خیلی سخت بود ولی میتونم بگم بسیار خوشحالم که این اتفاق افتاد و با هم تجربه بسار عالی داشتیم .

حتما این مسئله ادامه دار خواهد بود و بسیار به آینده امیدواریم.