شیلد ها و تجهیزات رزبری پای

جعبه اورجینال رزبری پای 3

29,400 تومان

شیلد ها و تجهیزات آردینو

کیس آردوینو MEGA 2560

23,100 تومان

شیلد ها و تجهیزات رزبری پای

کیس مشکی رزبری پای 3

19,950 تومان

شیلد ها و تجهیزات رزبری پای

کیس شیشه ای رزبری پای 3

19,950 تومان