شیلد ها و تجهیزات آردینو

کیس آردوینو MEGA 2560

۳۵,۰۰۰ تومان

شیلد ها و تجهیزات آردینو

شیلد شبکه آردوینو W5100 R3

۲۷۸,۵۰۰ تومان

شیلد ها و تجهیزات آردینو

برد آردوینو ESPLORA

۵۶۵,۵۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

آردوینو

آردوینو R3 UNO

۱۳۹,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۹۰,۰۰۰ تومان