شیلد ها و تجهیزات آردینو

کیس آردوینو MEGA 2560

۴۹,۵۰۰ تومان

شیلد ها و تجهیزات آردینو

شیلد CNC ورژن V3.0 مخصوص آردوینو

۱۰۷,۵۰۰ تومان

شیلد ها و تجهیزات آردینو

شیلد شبکه آردوینو W5100 R3

۳۹۷,۵۰۰ تومان

شیلد ها و تجهیزات آردینو

برد آردوینو ESPLORA

۸۰۷,۵۰۰ تومان