شیلد ها و تجهیزات آردینو

کیس آردوینو MEGA 2560

۵۷,۰۰۰ تومان

شیلد ها و تجهیزات آردینو

شیلد CNC ورژن V3.0 مخصوص آردوینو

۱۲۴,۰۰۰ تومان

شیلد ها و تجهیزات آردینو

شیلد شبکه آردوینو W5100 R3

۴۵۷,۰۰۰ تومان

شیلد ها و تجهیزات آردینو

برد آردوینو ESPLORA

۹۲۸,۵۰۰ تومان