ریموت کنترل و دسته های کنترل

دسته كنترل ربات k6

۶۸,۵۵۸ تومان

ریموت کنترل و دسته های کنترل

دسته كنترل ربات K4

۵۷,۱۳۲ تومان

شیلد ها و تجهیزات آردینو

برد آردوینو ESPLORA

۹۲۸,۵۰۰ تومان

ریموت کنترل و دسته های کنترل

ماژول جوی استیک دو محوره

۳۷,۵۰۰ تومان

ریموت کنترل و دسته های کنترل

ریموت کنترل۲ کانال ۳ کلیده

۲۵۷,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

ریموت کنترل و دسته های کنترل

ریموت کنترل ۲ کانال کد لرن

۳۷۱,۵۰۰ تومان