ریموت کنترل و دسته های کنترل

دسته كنترل ربات k6

۲۹,۵۰۰ تومان
-10%

ریموت کنترل و دسته های کنترل

دسته كنترل ربات K4

۳۱,۵۰۰ تومان ۲۸,۵۰۰ تومان

شیلد ها و تجهیزات آردینو

برد آردوینو ESPLORA

۵۰۷,۰۰۰ تومان

ریموت کنترل و دسته های کنترل

ماژول جوی استیک دو محوره

۲۰,۵۰۰ تومان

ریموت کنترل و دسته های کنترل

ریموت کنترل۲ کانال ۳ کلیده

۱۴۰,۵۰۰ تومان

ریموت کنترل و دسته های کنترل

ریموت کنترل ۲ کانال کد لرن

۲۰۳,۰۰۰ تومان