ریموت کنترل و دسته های کنترل

دسته كنترل ربات k6

۵۰,۷۱۶ تومان

ریموت کنترل و دسته های کنترل

دسته كنترل ربات K4

۴۶,۱۰۶ تومان

شیلد ها و تجهیزات آردینو

برد آردوینو ESPLORA

۷۴۹,۰۰۰ تومان

ریموت کنترل و دسته های کنترل

ماژول جوی استیک دو محوره

۳۰,۵۰۰ تومان

ریموت کنترل و دسته های کنترل

ریموت کنترل۲ کانال ۳ کلیده

۲۰۷,۵۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

ریموت کنترل و دسته های کنترل

ریموت کنترل ۲ کانال کد لرن

۲۹۹,۵۰۰ تومان