+
در انبار موجود نمی باشد
۲۳,۱۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۳۷,۵۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۴۷,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

شیلد ها و تجهیزات رزبری پای

ست 3 تایی هیت سینک رزبری پای

۲۷,۰۰۰ تومان