+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پزشکی

سنسور ضربان قلب

۷۴,۵۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۸۵,۵۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۶۸,۵۰۰ تومان