+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پزشکی

سنسور ضربان قلب

۶۰,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۹۶۸,۰۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۵۵,۵۰۰ تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
۶۹,۰۰۰ تومان