استریم برد و برد برد

سیم برد برد و جامپر

۴۹,۵۰۰ تومان

دم باریک و انبر دست

انبردست کوچک Takumi

۱۱۴,۵۰۰ تومان

دم باریک و انبر دست

دم باریک کوچک Takumi

۱۷۳,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم ۱۰ گرمی Goot Paste

۶۲,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

پنس سرکج GOOT

۳۴,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه ۴۰ وات goot ژاپنی

۶۵۴,۵۰۰ تومان

استریم برد و برد برد

برد برد مدل MB 102

۸۰,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

قلع کش پروسکیت DP-366D

۱۷۱,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

قلع کش Takumi

۸۵,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

چسب حرارتی تفنگی کوچک 20w

۱۸۵,۵۰۰ تومان