مته و ابزار سوراخکاری و برش

تیغه سنگ فرز 32 میلی متر

21,000 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

پنس سرکج GOOT

10,500 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه ۴۰ وات goot ژاپنی

178,500 تومان