ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه 40 وات EM GOOT

۴۰۶,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم ۱۰ گرمی Goot Paste

۳۷,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

پنس سرکج GOOT

۲۰,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه ۴۰ وات goot ژاپنی

۳۹۹,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

قلع کش پروسکیت DP-366D

۱۰۴,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

قلع کش Takumi

۵۲,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

چسب حرارتی تفنگی کوچک 20w

۱۱۳,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم 80 گرم مربعی چینی ZJ-18

۱۱۳,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم 150 گرم گرد چینی ZJ-18

۱۸۸,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

نوک هیتر هویه مدل 900M-T-I

۴۱,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه 40 وات Vhan

۲۷۸,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه ۴۰ وات goot چینی

۸۷,۰۰۰ تومان