ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه 40 وات EM GOOT

۵۳۸,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم ۱۰ گرمی Goot Paste

۵۰,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

پنس سرکج GOOT

۲۷,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه ۴۰ وات goot ژاپنی

۵۲۸,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

قلع کش پروسکیت DP-366D

۱۳۸,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

قلع کش Takumi

۶۹,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

چسب حرارتی تفنگی کوچک 20w

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم 80 گرم مربعی چینی ZJ-18

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم 150 گرم گرد چینی ZJ-18

۲۴۹,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

نوک هیتر هویه مدل 900M-T-I

۵۵,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه 40 وات Vhan

۳۶۹,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه ۴۰ وات goot چینی

۱۱۵,۵۰۰ تومان