ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه 40 وات EM GOOT

92,000 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم ۱۰ گرمی Goot Paste

19,000 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

پنس سرکج GOOT

15,500 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه ۴۰ وات goot ژاپنی

422,500 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

قلع کش پروسکیت DP-366D

77,000 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

قلع کش Takumi

57,500 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

چسب حرارتی تفنگی کوچک 20w

115,000 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

نوک هیتر هویه مدل 900M-T-I

38,500 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه 40 وات Vhan

307,000 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه ۴۰ وات goot چینی

77,000 تومان