ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه 40 وات EM GOOT

۳۹۹,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم ۱۰ گرمی Goot Paste

۳۷,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

پنس سرکج GOOT

۲۰,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه ۴۰ وات goot ژاپنی

۳۹۲,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

قلع کش پروسکیت DP-366D

۱۰۲,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

قلع کش Takumi

۵۱,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

چسب حرارتی تفنگی کوچک 20w

۱۱۱,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم 80 گرم مربعی چینی ZJ-18

۱۱۱,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم 150 گرم گرد چینی ZJ-18

۱۸۵,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

نوک هیتر هویه مدل 900M-T-I

۴۱,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه 40 وات Vhan

۲۷۳,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه ۴۰ وات goot چینی

۸۵,۵۰۰ تومان