ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه 40 وات goot ( طرح جدید )

168,000 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم ۱۰ گرمی Goot Paste

10,500 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

پنس سرکج GOOT

10,500 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه ۴۰ وات goot ژاپنی

178,500 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

قلع کش پروسکیت DP-366D

47,250 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

قلع کش Takumi

14,700 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

نوک هیتر هویه مدل 900M-T-I

105,000 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه 40 وات Vhan

199,500 تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه ۴۰ وات goot چینی

40,950 تومان