ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه 40 وات EM GOOT

۶۶۶,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم ۱۰ گرمی Goot Paste

۶۲,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

پنس سرکج GOOT

۳۴,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه ۴۰ وات goot ژاپنی

۶۵۴,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

قلع کش پروسکیت DP-366D

۱۷۱,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

قلع کش Takumi

۸۵,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

چسب حرارتی تفنگی کوچک 20w

۱۸۵,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم 80 گرم مربعی چینی ZJ-18

۱۸۵,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

روغن لحیم 150 گرم گرد چینی ZJ-18

۳۰۹,۵۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

نوک هیتر هویه مدل 900M-T-I

۶۸,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه 40 وات Vhan

۴۵۷,۰۰۰ تومان

ابزار مونتاژ و لحیم کاری

هویه ۴۰ وات goot چینی

۱۴۳,۰۰۰ تومان