سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی دایره ای DB4

1,000 تومان