جعبه (کیس) برد اورنج پای Orange Pi One

تماس بگیرید

استفاده از کیس اورنج پای ، برد شما را از آسیب های احتمالی مثل ضربات و موارد مشابه محافظت مینماید.

این کیس برای ORANGE PI One طراحی شده است.