سرو موتور SG90

تومان۱۶,۰۰۰

سروموتور یا موتور کنترل  نوعی از موتورهای الکتریکی است که با هدف بکارگیری در سیستم‌های کنترل فیدبک طراحی می‌شود. لختی (اینرسی) در این موتورها پایین بوده و در نتیجه تغییر سرعت در این موتورها بسیار سریع است

8 در انبار

سرو موتور SG90

تومان۱۶,۰۰۰