شفت هارد کروم با قطر ۳۰سانتی متر

تماس بگیرید

این شفت با کیفیت سطحی بسیار بالا است و بسیار مناسب برای میل راهنمای انواع

دستگاه های صنعتی و همچنین پرینتر های سه بعدی است.

دسته: