فیلامنت پرینتر سه بعدی برنز (Bronze) با قطر ۱٫۷۵mm

تماس بگیرید

دمای چاپ: 240-190 درجه سانتی گراد
فیلامنت برنز

فیلامنت برنز (Bronze PLA) فیلامنت پایهPLA است که با افزودن برنز به دست می آید. با فلز برنز افزوده شده، هدایت حرارتی فیلامنت افزایش می یابد بنابراین فیلامنت برنز (Bronze PLA) سریعا منجمد یا سفت می شود، که برای چاپ کردن قسمتهای معلق مناسب است (قادر به چاپ بخشهای بدون ساپورت شده است). بخاطر خاصیت حرارتی بالاتری که فیلامنت برنز دارد، فیلامنت مذاب به سرعت منجمد می شود و فرصت توده شدن در نوک نازل چاپگر را نمی یابد. نمونه های چاپ شده با فیلامنت برنز (Bronze PLA) رنگ و بافت درخشانی دارند و جدا کردن ساپورت قطعه در مقایسه با مدل چاپ شده با فیلامنت PLA معمولی آسانتر است.
خواص فیلامنت برنز PLA 1.75 میلی متری

دسته: