منبع تغذیه قابل برنامه ریزی DP831

تومان۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲,۲۰۰,۰۰۰

ویژگی فیزیکی

دارای  3 کانال خروجی , 1 کانال ایزوله
قابل اتصال بهpc از طریق USB Host & Device, LAN, and Digital IO

 

تغذیه

ولتاژ منبع تغذیه 30 ولت 2آمپر

 

سایر مشخصات

CH1: 0 to 8v / 0 to 5A
CH1: 0 to +30V / 0 to 2A
CH1: 0 to -30V / 0 to 2A
حساسیت نمایش ولتاژ10mV
حساسیت نمایش آمپر 1mA
دارای مدار محافط خروجی  ولتاژ وجریان

منبع تغذیه قابل برنامه ریزی DP831

تومان۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲,۲۰۰,۰۰۰