منبع تغذیه MPS-3003LK-3

تومان۷۲۰,۰۰۰

این دستگاه یک منبع تغذیه مستقیم یا DC می باشد که دارای سه کانال خروجی می باشد . این منبع تغذیه از 4 عدد نمایشگر 3.5 رقمی بهره می برد . دقت ولتاژ خروجی این دستگاه 0.1 ولت و دقت نمایش جریان خروجی نیز برابر 0.01 آمپر می باشد که اعداد مناسبی محسوب می شوند .

منبع تغذیه MPS-3003LK-3

تومان۷۲۰,۰۰۰