منبع تغذیه MPS-3005D

تومان۴۷۰,۰۰۰

دستگاه منبع تغذیه مدل MPS-3005D محصول شرکت Matrix چین با کارایی فوق العاده ساده دارای 2 کانال یک خروجی ثابت و  یک دستی محافظت شده در برابر اضافه بار OVERLOAD

منبع تغذیه MPS-3005D

تومان۴۷۰,۰۰۰