منبع تغذیه MPS-3005LK-3

تومان۹۳۰,۰۰۰

منبع تغذیه مدل MPS-3005LK-3 محصول شرکت Matrix چین دارای 3 کانال، دو خروجی متغیر و یک ثابت، فرق این محصول نسبت به مدل MPS-3003LK-3 پشتیبانی از جریان 5 امپر میباشد.

منبع تغذیه MPS-3005LK-3

تومان۹۳۰,۰۰۰