چرخ دنده ساده مدل ۱ با قطر خارجی ۲۴ میلی متر

تماس بگیرید

چرخدنده های ساده به صورت استوانه ای شکل هستند که دندانه های آنها موازی

با محور شفت(shaft) چرخدنده قرار گرفته اند.این چرخدنده ها خیلی پر مصرف هستند.

دسته: