چرخ دنده شانه ای ساده مدل ۲ با گام ۶٫۲۸ و طول ۲ متر

تماس بگیرید

از این چرخدنده ها برای تبدیل حرکت گردشی به خطی یا باالعکس استفاده می شود

در واقع چرخدنده شانه ای (Rack) را می توان یک چرخدنده ساده با بی نهایت دندانه در نظر گرفت،

که شعاع آن بی نهایت بزرگ است

دسته: