کیس (جعبه) فلزی برد رسپبری پای ۳

تماس بگیرید

این کیس فلزی برای بردهای رسبپری پای نسخه های PI3 , PI 2 و PI2-B+ طراحی شده است. طراحی پوسته با آخزین آلیاژ آهن-آلمینیوم و ساده و عالی، بر روی سیگنال های WIFI تاثیر گذار نیست و اسلات کناری کیس اتصال  کابل GPIO را فراهم مینماید. کیس دارای فن نمیباشد.