تگ RFID کارتی 125 KHZ

۳,۵۰۰ تومان

ارتهای ۱۲۵KHZ از نوع کارتهای بدون تماس هستند که دارای یک شناسه واحد بوده و در مکانهایی قابل استفاده است که صرفا شناسایی فرد مهم است و نیازی به ثبت اعتبار در کارت نیست.

موجود در انبار

تگ RFID کارتی 125KHZ
تگ RFID کارتی 125 KHZ

۳,۵۰۰ تومان

سابقه فروشنده این محصول :