مقاومت 4.3 کیلو اهم 1/4 وات (بسته ده تایی)

تماس بگیرید

برای کم کردن و تقسیم ولتاژ و جریان داشته باشیم. برای این کار می توانیم ازمقاومت 4.3 کیلو اهم 1/4 وات 5 درصد که یک عنصر الکتریکی دو پایه است، استفاده کنیم.

برای خرید به صورت تلفنی قیمت را چک کنید ، باتشکر

سابقه فروشنده این محصول :