ماژول مبدل ADC ADS1015

88,500 تومان

در بعضی از مدارات چون ورودی آنالوگ ندارند و ملزم به استفاده از سنسور آنالوگ می باشد.بدون وجود مبدل آنالوگ به دیجیتال نمیتوان این کار را کرد.

موجود در انبار

ماژول مبدل ADC آنالوگ به دیجیتال ADS1015 تولید CJMCU
ماژول مبدل ADC ADS1015

88,500 تومان

سابقه فروشنده این محصول :