برد برد متوسط برند SOLDER

15,750 تومان

برد برد متوسط برند SOLDER ابزاری هایی هستند، که میتوانند هم چیدمان قطعات را در فضایی کوچک برای ما فراهم کنند.

موجود در انبار

برد برد متوسط مارک SOLDER
برد برد متوسط برند SOLDER

15,750 تومان

سابقه فروشنده این محصول :