سازه مکانیکی پلاستیکی دایره ای DB4

1,000 تومان

این سازه چرخشی یک سازه مکانیکی پلاستیکی دایره ای DB4 میباشد. که از آن میتوان برای به چرخش درآوردن سازه‌ها استفاده نمود.

موجود در انبار

سازه مکانیکی پلاستیکی دایره ای DB4
سازه مکانیکی پلاستیکی دایره ای DB4

1,000 تومان

سابقه فروشنده این محصول :