کابل فلت 25 سانتی متری مادگی به مادگی رنگی

15,750 تومان

سیم مادگی به مادگی 40 رشته ، همانطور که معلومه 40 رشته سیم رنگی به طول ۲۰ سانتی متر دارد . لازم به ذکر که سیم جامپر برد بورد مدل نری به نری نیز موجود میباشد.

موجود در انبار

کابل فلت 20 سانتی متری مادگی به مادگی رنگی
کابل فلت 25 سانتی متری مادگی به مادگی رنگی

15,750 تومان

سابقه فروشنده این محصول :