کابل فلت 25 سانتی متری مادگی به مادگی رنگی

۲۳,۰۰۰ تومان

سیم مادگی به مادگی 40 رشته ، همانطور که معلومه 40 رشته سیم رنگی به طول ۲۰ سانتی متر دارد . لازم به ذکر که سیم جامپر برد بورد مدل نری به نری نیز موجود میباشد.

موجود در انبار

کابل فلت 20 سانتی متری مادگی به مادگی رنگی
کابل فلت 25 سانتی متری مادگی به مادگی رنگی

۲۳,۰۰۰ تومان

سابقه فروشنده این محصول :