چرخ زنجیر فلنچ دار 29 دندانه سایز 05

77,000 تومان

رخ زنجیر فلنچ دار 29 دندانه سایز 05 ، چرخی دندانه دار است که بر روی آن انواع زنجیر قرار می گیرد. به منظور انتقال قدرت بطور مطمئن و اقتصادی، از دستگاه های چرخ و زنجیر استفاده می شود.

موجود در انبار

چرخ زنجیر فلنچ دار 29 دندانه سایز 50
چرخ زنجیر فلنچ دار 29 دندانه سایز 05

77,000 تومان

سابقه فروشنده این محصول :