ماژول GSM/GPRS SIM900 همراه با آنتن

336,000 تومان

ماژول GSM SIM900A توسط شرکت SIMCOM ارائه شده است . و همانند SIM300  ماژولی مخابراتی میباشد. ماژولی کاربردی و مفید برای پروژه هایی که کاربر میخواهد با تماس و یا SMS فرامینی را به دستگاه ارسال کند. به کمک ماژولSIM900A  امکان ارتباط با GPRS-GSM را میتوانید به پروژه خود اضافه کنید .

موجود در انبار

ماژول GSM SIM900A با آنتن
ماژول GSM/GPRS SIM900 همراه با آنتن

336,000 تومان

سابقه فروشنده این محصول :