برد برد برند SOLDER

26,250 تومان

برد برد بزرگ برند SOLDER ابزاری هایی هستند، که میتوانند هم چیدمان قطعات را در فضایی کوچک برای ما فراهم کنند.

 

موجود در انبار

برد برد برند SOLDER
برد برد برند SOLDER

26,250 تومان

سابقه فروشنده این محصول :