جعبه (کیس) اورنج پای PC و PC Plus

تماس بگیرید

استفاده از کیس اورنج پای ، برد شما را از آسیب های احتمالی مثل ضربات و موارد مشابه محافظت مینماید.

این کیس برای ORANGE PI PC / PC PLUS طراحی شده است.