کیس رزبری پای با دسترسی به پورت های GPIO

30,000 تومان

کیس رزبری پای با دسترسی به پورت های GPIO که برای بردهای Raspberry Pi 3,2 طراحی شده است.

توجه بفرمایید این کیس فقط ابی شیشه باقی مانده

موجود در انبار

کیس رزبری پای با دسترسی به پورت های GPIO
کیس رزبری پای با دسترسی به پورت های GPIO

30,000 تومان

سابقه فروشنده این محصول :