فن رزبری پای

27,000 تومان 23,000 تومان

بردهای رسپبری پای نیز به علت عملیات های پیچیده ی بخش پردازنده و سایر بخش ها بعد از مدتی گرم می شوند . برای جلوگیری از این از فن رزبری پای استفاده میشود.

موجود در انبار

فن رزبری پای
فن رزبری پای

27,000 تومان 23,000 تومان

سابقه فروشنده این محصول :