سازه مکانیکی پلاستیکی شاسی

3,150 تومان

روی هر دو طرف سازه مکانیکی و پلاستیکی شاسی ، خم خورده است. و دو سوراخ با فاصلهبرای اتصال به موتور گیربکس های پلاستیکی دو محوردر نظر گرفته شده است .

موجود در انبار

سازه مکانیکی پلاستیکی شاسی
سازه مکانیکی پلاستیکی شاسی

3,150 تومان

سابقه فروشنده این محصول :