مولتی متر دیجیتال XL830-L

84,000 تومان

مولتی متر XL830L دستگاهی  برای مشاهده چندین کمیت الکتریکی از قبیل ولتاژ یا اختلاف پتانسیل و امپراژ یا جریان و مقاومت الکتریکی است .

موجود در انبار

مولتی متر XL830L
مولتی متر دیجیتال XL830-L

84,000 تومان

سابقه فروشنده این محصول :