موتور زرد 2 شفت 270 دور

19,000 تومان

موتور زرد 2 شفت دوربالا طرف چپ و راست کاملا ً قرینه هستند و تفاوتی از نظر ساختار با هم ندارند.

موجود در انبار

موتور زرد 2 شفت دوربالا
موتور زرد 2 شفت 270 دور

19,000 تومان

سابقه فروشنده این محصول :