سنسور رطوبت سنج خاک و زمین YL-69

15,000 تومان

از سنسور رطوبت سنج خاک YL-69 برای سنجش مقدار رطوبت و یا میزان آب موجود در خاک استفاده میکنند.به عبارت دبگر میزان تشنگی گیاه شما را مشخص می نماید.

موجود در انبار

سنسور رطوبت سنج خاک YL-69
سنسور رطوبت سنج خاک و زمین YL-69

15,000 تومان

سابقه فروشنده این محصول :