ربات افزار

ربات افزار

شیلد ها و تجهیزات رزبری پای

ست 2 تایی هیت سینک رزبری پای

۲۶,۵۰۰ تومان
-6%

ریموت کنترل و دسته های کنترل

دسته كنترل ربات K4

۳۳,۵۰۰ تومان ۳۱,۵۰۰ تومان