ربات افزار

ربات افزار

شیلد ها و تجهیزات رزبری پای

ست 2 تایی هیت سینک رزبری پای

۳۹,۰۰۰ تومان

ریموت کنترل و دسته های کنترل

دسته كنترل ربات K4

۵۱,۳۳۶ تومان