سازه های پلاستیکی ( ربات های آموزشی )

سازه مکانیکی پلاستیکی شاس دو لبه ساده

6,000 تومان