پیچ چهارسو M3×10mm (بسته 50 تایی)

۸,۵۰۰ تومان

پیچ یا screw ها قطعاتی فلزی (اغلب) هستند که میتوانند وظیفه  محکم کردن

قطعات به یکدیگر را با کمک مهره ها انجام دهند.

موجود در انبار

پیچ چهارسو M3×10mm
پیچ چهارسو M3×10mm (بسته 50 تایی)

۸,۵۰۰ تومان

تمام قیمت ها به روز است ، راحت خرید کنید

سابقه فروشنده این محصول :