پیچ چهارسو M3×10mm (بسته 50 تایی)

۱۰,۰۰۰ تومان

پیچ یا screw ها قطعاتی فلزی (اغلب) هستند که میتوانند وظیفه  محکم کردن

قطعات به یکدیگر را با کمک مهره ها انجام دهند.

موجود در انبار

پیچ چهارسو M3×10mm
پیچ چهارسو M3×10mm (بسته 50 تایی)

۱۰,۰۰۰ تومان

برای خرید به صورت تلفنی قیمت را چک کنید ، باتشکر

سابقه فروشنده این محصول :